Reststroom Waterstromen potentiële bron bodemverbeteraar

De Achterhoekse en Duitse agrarische sector heeft een omvangrijke behoefte aan een duurzame organische bodemverbeteraar. In samenwerking met diverse partners onderzocht Waterstromen daarom of het restmateriaal van zijn BIR verwerkingsinstallaties in Lichtenvoorde hiervoor geschikt is als regionale bron.  Vooral door een te hoge concentratie stikstof zijn de mogelijkheden op dit moment beperkt.

In de nabije  toekomst kan hier verandering in komen.  De afgelopen maanden heeft het bedrijf daarvoor een innovatieve methode onderzocht om eerst een stikstof kunstmestvervanger uit het restmateriaal te winnen. Het stikstofgehalte in het restmateriaal wordt daardoor zo ver verlaagd , dat deze niet langer een belemmering vormt voor de  toepassing als bodemverbeteraar.

Volgens de operationeel manager zuiveringen van Waterstromen, Richard Haarhuis, overweegt het bedrijf nu in Lichtenvoorde te investeren in  een stikstof terugwin installatie. Naar verwachting zal men daarover later dit jaar een besluit nemen.“Je praat over omvangrijke investeringen,” zegt Richard Haarhuis,” Daar moeten we wel goed over na denken, voordat we daartoe besluiten.”

In de verwerkingsinstallatie van Waterstromen/BIR in Lichtenvoorde worden vooral reststromen uit de voedingsmiddelenindustrie vergist. Dit levert per jaar circa 5 miljoen kubieke meter biogas, waarmee 15.000 MWh groene elektriciteit en warmte wordt geproduceerd. Per jaar komt er ongeveer 40.000 ton vergist organisch materiaal uit de installatie vrij.  Na de vergisting bevat het materiaal, dat rijk is aan organische vezels, nog ruim 9% stikstof per kilogram droge stof. Door het materiaal eerst te verwerken met een stikstof-stripper die is ontwikkeld door Nijhuis Saur Industries is dit naar verwachting te verlagen tot minder dan 1%.

Het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met de Stichting Biomassa, Nijhuis Saur Industries, Waterschap Rijn en IJssel en de FHS Münster. Dit onderzoek is in het kader van het INTERREG VA-programma Deutschland-Nederland mede gefinancierd door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), de provincie Gelderland en de Regio Achterhoek.