Save the date: 5 maart 9.30 uur. Webinar Regiodeal project:

Kun je het mestoverschot oplossen en tegelijk het agrarische gebruik van kunstmest minimaliseren?  Ja, dat kan.  In een webinar op 5 maart van 9.30 tot 11.00 uur leggen de partners van  het Achterhoekse regiodeal project Kringlooplandbouw u uit hoe ver ze al zijn met de realisatie. De stichting Biomassa organiseert het webinar speciaal voor Gelderse bestuurders, raads- en statenleden, betrokken beleidsambtenaren en andere professioneel geïnteresseerden.  Aan het gratis webinar Kringlooplandbouw kunt u deelnemen door een mail te sturen aan info@stichtingbiomassa.nl. U krijgt dan t.z.t. het gehele programma en de ZOOM-link toegestuurd.

Dit regiodeal project wordt financieel ondersteund door het ministerie LNV, de provincie Gelderland en Achterhoek Ambassadeurs.

Meer informatie:
Hayo Canter Cremers, Coördinator Stichting Biomassa, 06-23246963
www.stichtingbiomassa.nl