Stikstof meststof uit biologische luchtwassers

In het kader van de Regio Deal Kringlooplandbouw doet Dorset Green Machines onderzoek naar het circulair maken van de  stikstof in de lucht van varkensstallen. Een eerste proef met nieuwe membraamtechnologie levert direct verrassend goede resultaten op. De nieuwe methode kan stikstof  in het spuiwater van biologische luchtwassers kosteneffectief tot tien keer concentreren.

Volgens Henk Haaring van Dorset Green Machines levert het proces een oplossing met circa 25 kg stikstof per ton. Het is breed toepasbaar doordat er nauwelijks andere stoffen in het spuiwater van de biologische luchtwassers aanwezig zijn. “ In de tuinbouw wordt in de hydrocultuur standaard gewerkt met hoogwaardige vloeibare meststoffen,” vertelt Henk Haaring, “De eerste analyses geven aan dat ons concentraat daarbij uitstekend toepasbaar is, maar het kan natuurlijk ook gebruikt worden bij het blenden van Groene Weide Meststoffen.” 

Een biologische luchtwasser maakt gebruik van water en bepaalde soorten bacteriën om het gasvormige ammoniak in de lucht vast te leggen. Daarbij wordt een vrij zuivere oplossing van ammonium in water gevormd. Een goede besturing van de luchtwasser is daarbij essentieel, omdat anders teveel stikstof bijproducten zoals nitraat worden gevormd. Het spuiwater bevat standaard  2 tot 4 kg stikstof per ton.

De in Duitsland ontwikkelde membraamtechnologie is in principe geschikt voor inzet op boerderijschaal. Dorset Green Machines gaat daarom nu een eerste praktijkproef doen bij een varkenshouderij in Beltrum. Het is de bedoeling de  membraaminstallatie daar uitgebreid onder praktijkomstandigheden te testen. De ontwikkeling heeft de potentie belangrijke milieuwinst te leveren. Het kan een impuls zijn voor het verder verminderen van de emissies van stikstof uit stallen.  “Van kostenpost wordt een luchtwasser zo immers een verdienmodel,” zegt Henk Haaring, “Welke dierhouder wil daar niet in investeren?” De Regio Deal Kringlooplandbouw wordt gecoördineerd door de stichting Biomassa. Ze wordt financieel ondersteund door de provincie Gelderland en de Regio Achterhoek.