Succesvolle praktijkdag voor studenten Zone College

Zo'n negentig studenten van de agrarische MBO opleidingen van twee vestigingen van het ZONE College bezochten gisteren de eerste praktijkdag Achterhoekse Agrarische Kringloop Innovaties op een grasperceel aan de Veldweg in Haarlo. De stichting Biomassa organiseerde deze bijeenkomst in nauwe samenspraak met Slootsmid Mesttechniek, Groot Zevert Vergisting, Estede Scientific en de Kenniswerkplaats Achterhoek. Onder warme belangstelling van de studenten werd hierbij ook voor de eerste keer een mobiel leslokaal, het Green Mobile Education Centre, gebruikt. Dit verplaatsbare klaslokaal met allerlei voorzieningen is door het ZONe College ontwikkeld om de lessen nog dichter bij de praktijk te brengen. Ook voor de demonstraties van de GWM bemester en het uitrijden van de bodemverbeteraar GEB kregen een warm onthaal. Het uitzonderlijke mooie zomerweer complementeerde de succesvolle dag.

Gedurende de dag kregen groepjes studenten uitleg over diverse ontwikkelingen die de laatste jaren via projecten van de stichting Biomassa in samenwerking met diverse bedrijven en organisaties in de Achterhoek zijn ontwikkeld.

Franklin Stump van Estede Scientific gaf inzicht in de moderne mogelijkheden van het gebruik van bodemsensoren. Daarbij gaf hij ook aan wat het nut is van het gebruiken van bodemsensoren voor het meten van het bodemvochtgehalte. Naast optimalisatie van de kwaliteit en opbrengst van het gewas kan het ook zorgen voor besparingen op de kosten van beregening.

Arjan Prinsen van Groot Zevert Vergisting over de productie en toepassing van GEB. Hij liet de studenten onder andere de proef zien waar het effect van deze bodemverbeteraar in de praktijk van agrarisch beheerd grasperceel wordt onderzocht. De bodemverbeteraar zorgde in laboratoriumproeven onder ander voor de fixatie van stikstof in de bovenste laag van de bodem, waardoor de uitspoeling van nitraat naar het grondwater kan worden voorkomen.

Bert Ebbekink van Slootsmid Mesttechniek gaf de studenten inzicht in de ontwikkeling en achtergronden van de speciale machine die het bedrijf de afgelopen jaren ontwikkelde voor de emissiearme bemesting met de vloeibare kunstmestvervanger Groene Weide Meststof en andere vloeibare meststoffen.

Met de begeleiders en docenten van het ZONE College kijkt de stichting Biomassa terug op een succesvolle praktijkdag, die ook door diverse journalisten van kranten en vakbladen werd bezocht. De dag werd georganiseerd in het kader van het regiodeal project Kringloop Landbouw. Dit project wordt financieel ondersteund door de provincie Gelderland en Achterhoek Ambassadeurs.