Versterking samenwerking met de WUR

Sinds de oprichting werken de stichting Biomassa en haar participanten intensief samen met Wageningen University & Research. Begin september besprak het stichtingsbestuur de ervaringen tot nu met Martin Scholten. Hij is sinds de zomer van 2020 bij de WUR aangesteld als strategisch adviseur van het bestuur van Wageningen University & Research. Hiervoor was hij 12 jaar algemeen directeur van de Animal Sciences Groep. 

In het overleg kwam het nog beter coördineren en organiseren van de onderzoeksinspanningen als een belangrijk aandachtspunt naar voren. Bij de stichting leeft sterk de wens naar een meer structurele samenwerking. Dit zou ook kunnen bijdragen aan de verdere versterking van de Achterhoek als erkende agrarische innovatie regio. Hierbij werd wel een voorwaarde gesignaleerd: de WUR zelf moet bereid zijn en kunnen investeren in onderzoeken.

De samenwerking met de WUR geschiedt nu op basis van projecten waarbij het bedrijfsleven doorgaans de kosten van de WUR moet dragen. Dit wringt vooral in situaties waarin de ondernomen activiteiten van belang zijn voor de WUR zelf en de BV Nederland in het algemeen. In het gesprek gaf Scholten aan dat hij ook inzet op meer structurele samenwerking en betere coördinatie van de onderzoeksinspanningen. Later dit  jaar zal hij in vervolg overleg met voorstellen komen.