Video Regiodeal project Kringlooplandbouw

De afgelopen maand is een video gemaakt over het regiodeal project Kringlooplandbouw Kunstmestvrije Achterhoek. Vandaag is hij voor het eerst vertoond tijdens het webinar over dit project, In het project staan de totale verwerking van mest en het sluiten van de minerale kringloop in de Achterhoek centraal.